ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันของน้ำ ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์ และแบบที่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งจะทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำนั้นทำงาน เพื่อเพิ่มแรงดัน และจะส่งน้ำไปตามท่อต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในบ้านนั้นจะเป็นแบบไฟฟ้า
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1)ปั๊มน้ำแบบใบพัด
ทำงานโดยการหมุนของใบพัด ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันจ่ายไปทั่วตามท่อน้ำ ข้อดีก็คือ ขนาดเล็ก และมีหลักการทำงานง่ายๆ มีชิ้นส่วนไม่มาก สามารถจ่ายน้ำได้ในปริมาณมาก สร้างแรงดันน้ำได้มากพอควร หากต้องการแรงดันสูง สามารถนำปั๊มน้ำมาต่อกันแบบมัลติสเตทได้ ซึ่งในปัจจุบันนั้นนิยมใช้กันมาก ปั๊มน้ำแบบใบพัด นั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามรูปร่างและลักษณะของปั๊ม
2)ปั๊มน้ำแบบลูกสูบ
ทำงานโดยการชักลูกสูบให้เลื่อนไปมา และมีวาล์วเปิดปิดน้ำเข้าออกจากลูกสูบซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำโดยตรง ในสมัยก่อนนั้นนิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะกับในสวน click here ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว

บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) บจก.
ตัวแทนจำหน่ายปั๊มเคมี ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เลขที่ 55/52 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : +66-2581-1280-5
โทรสาร : +66-2581-1580
อีเมล์ : bsn.chemtai@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.boonsungnoen.com
เว็บไซต์ :http://boonsungnoen.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ :http://www.kuobaopump.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *